چرا هدف سئو شما بایستی گوگل باشد؟ - Target SEO for Google


 گوگل به صورت تاریخی در ذهن همه به عنوان برترین موتور جستجو است. در عمل هم این چنین است و حدود 91 درصد از کل جستجوهای انجام شده در وب ، در موتور جستجوی گوگل انجام می شود.سهم کلیک هایی که رو اولین رتبه نتایج جستجو گوگل انجام می شود 27 درصد است. رقابت بر سر این رتبه بسیار بالاست. اگر بتوانید خلاصه یا Featured snippet در سایت خود درج کنید و در رتبه 1 نمایش داده شوید ، سهم کلیک را به 42 درصد خواهید رساند!با آمدن هوش مصنوعی کار سخت نمیشود بلکه رقابت بالاتر می رود چون به جا Featured snippet یا رتبه 1 بایستی به دنبال این باشید که جزو منابع برتر سرویس خلاصه کن هوش مصنوعی گوگل باشید! البته ترافیک سایت ها به کمک این هوش مصنوعی کاهش خواهد یافت ولی اگر منبع خوبی باشید بابت موضوعات مختلف مورد توجه Crawler های گوگل قرار خواهید گرفت.

هدف شما بایستی در ترافیک ، 3 درصد تبدیل به کلیک باشد .اگر به این هدف برسید و بالاتر از آن باشید ، اوضاع شما عالی خواهد بود. مثلا از هر 100 نمایش در گوگل 3 کلیک بدست آورید. 


نظرات