اختلال روی اینترنت IPv4


چند روزی است که روی همراه اول تمامی سرویس های دور زدن فیلترینگ تقریبا از کار افتاده اند. این بدلیل اختلال روی IPv4 است که چند روزی است گریبان اینترنت را در ایران گرفته است. کمتر وبسایتی به آن می پردازد. روی اینترنت ثابت و فیبر نوری این مشکل نیست ولی روی نت همراه اول بیشتر از قبل این اختلال دیده می شود. رادار ابرآروان هم دسترسی به سکوهای بین المللی را رصد می کند این مشکل را تایید می کند. مشکلات حاصل از این اختلال می شود این مورد که سایت ها و افزونه هایی که از سایت های اصلی خریداری شدند از کار می افتند و نمی توانند لایسنس خود را تایید کنند. اینکه در دوره انتخابات و شور و هیجان این چنین اختلالی چند روز پدید آید عجیب است. 

نظرات